Շաբաթ 30 Սպտ 2023
Տպել

Դասընթացներ

 

  • Սկսնակ հաշվապահների ուսուցում,
  • Հաշվապահական հաշվառման ավտոմատ վարման դասընթացներ,
  • ՖՀՄՍ-ների դասընթացներ: