ՈՒրբաթ 19 Հլս 2024
Տպել

Այլ ծառայություններ

 

  • Լուծարային հաշվետվությունների կազմում և լուծարում,
  • Ակտիվների և պարտավորությունների, գույքագրում և գնահատում,
  • Աշխատանքային օրենսդրության և տնտեսական իրավունքի գծով խորհրդատվություն
  • Հաշվապահական հաշվառման վարում, ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում, հարկերի և պարտադիր վճարների գծով հաշվետվությունների (հաշվարկների) պատրաստում,
  • Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում, համադրելի տեղեկատվության վերաներկայացում, հարկերի և պարտադիր վճարների գծով հաշվետվությունների (հաշվարկների) ճշգրտում: